Algemene Voorwaarden

Geachte klant,

Dank dat u gebruik maakt van onze containerservice. Door te kiezen voor onze containerservice kiest u voor het verantwoord afvoeren van uw (herbruikbare) afval. Snelle levering, scherpe prijzen en een passende oplossing voor uw afval vraagstuk, is waar wij voor staan. Hieronder volgen de acceptatievoorwaarden voor wat betreft de inhoud van de door ons aangeboden containers.

Schoon puin

Steenhoudende, betonachtige materialen zonder verontreinigingen, m.u.v. aanwezige bewapening in beton.

Niet toegestaan
 • Bouw en sloopafval
 • Gevaarlijk (chemisch) afval
 • Gips, Gasbeton, Giboblokken ≥10%
 • Teerhoudend asfalt
 • Zand/grond ≥5%
 • Dakgrind
 • Asbesthoudende of asbestgelijke materialen
 • Steenachtig, betonmateriaal afkomstig van verontreinigde locaties zoals tankstations, saneringslocaties, autosloopterreinen enz.

Bij vervuiling boven de 10% wordt het aangeboden materiaal als bouw en sloopafval verwerkt.

Bouw en sloop afval (BSA)
 • Afvalstoffen die vrijkomen tijdens de bouw, renovatie, sloop van gebouwen, woningen, kunstwerken en wegen
 • Metselwerkpuin, betonpuin, gips, gasbeton, kunststoffen, folie, papier en karton, ferro en non-ferro metalen, A en B hout, restanten bouwmaterialen, tapijt
 • Schone dan wel vervuilde Isolatie materialen (steenwol, glaswol, EPS, houtwolcementplaat) ≤10 %
 • Tapijt ≤10%
 • Glas ≤ 5%
Niet toegestaan
 • Gevaarlijk (chemisch) afval, teerhoudend asfalt, c-hout, dakleer en dakgrind
 • Rubber stalmatten, auto/vrachtwagenbanden
 • Asbest of asbestgelijkend materiaal (o.a. eternit NT-dakplaat)
 • GFT afval
 • Koelkasten en vriezers (overige elektrische apparaten zijn wel toegestaan)
 • Matrassen (indien aanwezig wordt hier € 30 incl btw per matras voor gerekend)
Bedrijfsafval/grof vuil

Alle niet recyclebare, maar wel brandbare afvalstoffen zoals huisvuil, huisraad, vervuild isolatie materiaal.

Niet toegestaan
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade toekunnen brengen aan mens, dier en milieu. (zoals terpentine verf, terpentine, aceton e.d.)
 • Asbest, asbestgelijkende materialen
 • Explosieve afvalstoffen
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijke gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waar geen directe controle op mogelijk is
 • Auto/vrachtwagen banden
 • Zand, steen, (beton)puin
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval
 • Koelkasten en vriezers (overige elektrische apparaten zijn wel toegestaan)
 • Matrassen (indien aanwezig wordt hier € 30 incl btw per matras voor gerekend)
B-Hout

Alle houtsoorten zoals spaan- en vezelplaat, pallets, massief behandeld en massief onbehandeld hout, hardboard, balken, planken en (on)geverfd bouw en sloophout.

Niet toegestaan
 • Tuinhout (geïmpregneerd)
 • Bielzen
 • Tuinpalen
 • Beschoeiing
C-Hout

Geïmpregneerd hout zoals schuttingen, bielzen, afrasteringpalen, beschoeiingen, boompalen en aangerot hout en alle overige soorten hout.

Niet toegestaan
 • Alle niet hout-achtige materialen
Groenafval

Tuin- en plantsoenafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden zoals boomstammen, takken, riet, struiken met aanhangende grond (max 10%).

Niet toegestaan
 • Graszoden (zit grond aan) mogen niet in deze container
Teerhouden dakleer
 • Teerhoudend dakleer Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, etc. < 5%
 • Teerhoudend dakleer is toegepast tot 1980 en dient gescheiden van bitumineus dakleer aangeleverd te worden. Teerhoudend dakleer is te herkennen aan de volgende eigenschappen: Bros, glimmend materiaal, veelal vastzittend 'aangegroeid' grind, sterke indringende geur, loskomend stof geeft irritatie aan de huid.
Niet toegestaan
 • Gevaarlijk afval
 • Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkende materialen
 • (verontreinigde) grond
 • Bedrijfsafval
 • Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 5%
Bitumineus dakleer
 • Bitumineus dakleer
 • Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, etc < 5%
 • Bitumineus dakleer wordt vanaf 1975 toegepast en dient gescheiden van teerhoudend dakleer aangeleverd te worden. Bitumineus dakleer is te herkennen aan de volgende eigenschappen: Taai materiaal, goed vrij te maken van grind, smelt niet bij temperatuur verhoging, heeft een zoete geur, is moeilijk te snijden.
Niet toegestaan
 • Gevaarlijk afval
 • Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkende materialen
 • (verontreinigde) grond
 • Bedrijfsafval

*Als bij de afvalinname op de door ons gekozen grondstoffencentrum blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van de genoemde acceptatievoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om tarieven, voorwaarden of verwerkingslocatie te wijzigen

**Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)